Bærekraft

Bærekraft for Byggfornying betyr å ta vare på og transformere den eksisterende bygningsmassen, ikke rive og bygge nytt.

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål består av 17 mål og 169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn.

Bærekraft for Byggfornying betyr å ta vare på og transformere den eksisterende bygningsmassen, ikke rive og bygge nytt.

De mest bærekraftige eiendommene er de som allerede er bygget. Eksisterende eiendommer med energiklasse A og B er mest attraktive for leietakere og investorer. Bærekraftige bygg gir økt annenhåndsverdi og økt attraktivitet for utleie - og gir mulighet for grønne lån.

Byggfornying har valgt å fokusere på tre bærekraftsmål, der vi spesielt har valgt ut ett delmål på hver.

Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Vi har valgt å fokusere på delmål 7.2:

"Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig".

Byggfornying skal jobbe for dette med å:

  • Foreslå til kunder løsninger på fasade og tak som utnytter energien i solen på eksisterende bygg, for å øke andelen fornybar energi.
  • Tilby energimerking av bygg for våre kunder og dermed kunne foreslå fokus på fornybar energi som ENØK tiltak.

Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Vi har valgt å fokusere på delmål 11.6:

"Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi."

Byggfornying skal jobbe for dette med å:

  • Øke sorteringsgraden på våre byggeplasser til minst 70% allerede i dag.
  • Sortere avfall på kontoret

Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Under FNs bærekraftsmål 12 har vi valgt å fokusere på delmål 12.5

Vi har valgt å fokusere på delmål 12.5:

"Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk."

Byggfornying skal jobbe for dette med å:

  • Motivere til gjenbruk av eksisterende bygg istedenfor å rive og bygge nytt
  • Alltid tilstrebe ombruk av noe material på våre prosjekter
  • Foreslå til våre kunder å bruke ombruks-bedrifter som f. eks Hubben ved innkjøp av innredning.
  • Tenke økonomisk bærekraft ved innkjøp av innredning og utstyr til kontoret.
  • Unngå bruk og kast mentalitet