Aktuelt

Transformasjon, rehabilitering eller byggfornying, er ofte et bedre alternativ enn riving og nybygg. Vi i Byggfornying har et årvåkent blikk for å se nye muligheter - for å skape gode bygg inn i det grønne skiftet.