Om oss

SE VÅRE REFERANSER HER

Vi gir oss ikke før kunden er fornøyd

Vi har allerede byggfornyet mer enn 250 prosjekter. Næringsbygg, kontorbygg, butikker og kjøpesentre.

Solid kompetanse og gjennomføringsevne gir smarte løsninger og gode priser. Vi står som ansvarlig for den totale jobben, men selve utbyggingen skjer sammen med håndverkere som håndplukkes til hvert spesifikke oppdrag fra vårt nettverk - fra regionens fremste håndverksbedrifter.

Å byggfornye betyr for oss å oppgradere, modernisere og markedtilpasse. Vi søker nye smarte løsninger og ofte ny og fordelaktig bruk. Byggfornying kan også være transformasjon. Byggfornying er mer enn rehabilitering. Krevende og utfordrende jobber skal være vårt varemerke - dette i samspill med byggeiere, brukere,
planleggere og utførende håndverkere. Vi er trygge på at vi leverer til kundens tilfredshet - for vi gir oss ikke før kunden er fornøyd.

Hvorfor velge oss?

Vårt DNA, vår unikitet - hvem vi er og hvilke egenskaper og verdier vi bygger selskapet vårt på kan du lese mer om her i fortsettelsen.

1
Modellen vår er unik.

Vi står som ansvarlig for den totale jobben, og selve utbyggingen skjer sammen med vårt team som håndplukkes til hvert spesifikke oppdrag fra vårt nettverk - fra regionens fremste håndverksbedrifter. Unike team, for små og store jobber, med erfaring, kunnskap og nødvendig kompetanse.

2
Byggfornying har levert mer enn 250 prosjekter.

Fremdeles er vi et ungt selskap (fra 2018), men alle våre ansatte har lang fartstid som byggfornyere fra tidligere jobber. Og kanskje best av alt: våre prosjektledere besitter utfyllende kompetanse som sikrer at vi leverer til avtalt tid, og til avtalt pris og kvalitet.

3
Byggfornying er også transformasjon.

Ombruk og nybruk. Solid byggteknisk innsikt gjør at vi lettere ser nye muligheter i eksisterende bygg. En ny tid betyr også byggfornying i henhold til nye energikrav og krav til bærekraft.Vi er opptatt av å være lyttende, å kunne samarbeide med våre kunder, at vi sammen kan utvikle nytenkende løsninger.

4
Kontorfornying er kreativitet, innsikt og kompetanse.

Fra idé og planleggingsfasen til arealdisponering og innredning, møblering, belysning og design. Ofte komplekse utfordringer. Vår unike team-modell tilbyr samarbeidspartnere - planleggere, håndverkere og prosjektledere som kan kontorfornying. Trygghet for at nye byggeforskrifter og myndighetskrav ivaretas.

5
Butikkfornying krever spesialkompetanse.

Butikker og kjøpesentre. Et krevende segment å begi seg inn på. Allerede har vi skaffet oss verdifulle erfaringer, har evnet å takle de utallige utfordringene som dukker opp ved slike jobber. Ikke minst å overholde knappe leveransetiden selv når det blir endringer underveis...

6
Vi gir oss ikke før kunden er fornøyd.

Det er en ambisjon vi har greid å lykkes med. En svært så krevende ambisjon som handler om hvilket omdømme vi ønsker for selskapet vårt. Sagt på en annen måte: vi ønsker selvfølgelig flere jobber fra samme kunde. Kall det gjerne en garantierklæring.

7
Best pris betyr ikke nødvendigvis billigst.

Definisjonen på best pris vil alltid være summen av de kvaliteter, verdier og egenskaper som ligger inne i tilbudet - kanskje først og fremst at levert jobb står seg over tid. Vi ivrer også for at god og tett dialog med våre kunder skal kunne trigge søk etter smartere løsninger = bedre pris.

Byggfornying

Welhavens vei 15
4319 Sandnes
byggfornying.no

veibeskrivelse

Byggfornying

Telefon:
916 64 937

Byggfornying

E-post:
gs@byggfornying.no