Bauhaus

Bauhaus

Utviklet tidligere Postens hovedsentral på Forus til Rogalands største byggevarehus.
Transformert og bygget på til totalt 12 500 m.. Byggetid 6 måneder.
Samspillsavtale med kunden levert til rett pris og avtalt tid.
Oppdragsgiver: Svanholmen 4 Eiendom AS.

"
Samarbeidet har fra første stund vært preget av profesjonell håndtering, og ikke minst en villighet til å finne gode løsninger på utfordringer som dukket opp. Etter hvert som prosjektet økte i kompleksitet og omfang fikk vi Ole Martin som prosjektleder. Han viste evne og vilje til å være Bauhaus representant i ulike sammenhenger - han forhandlet, kontrollerte utførelse og fulgte opp hva de ulike selskapene fakturerte. For meg som sitter i Oslo har dette medført at jeg har kunnet avstemme både fremdrift og økonomi, på en for meg, svært betryggende måte. Jeg har nylig foretatt avstemminger rundt økonomi - og hvordan få avsluttet Forus. Igjen takk til Ole Martin som har hjulpet til med å få frem oversikt og dokumenter som vil gjøre dette forståelig for alle involverte. Vi ser frem til 1- års befaringen. Jeg vil personlig takke dere for det gode samarbeidet og i en god tone - også når vi forhandlet om justeringen av parkeringsplassen. Byggfornying har levert og skapt et godt grunnlag for Bauhaus i Stavanger regionen.’
Svein Guldbrandsen, byggherrens representant.
No items found.
No items found.
Before After